Ik ga scheiden en wat nu?

Wat moet ik doen voordat we gaan scheiden

1 Allereerst probeer voor je zelf duidelijk te hebben wat je wilt en zorg voor duidelijkheid met je partner. Dit kan ook al in gesprek met de Mediator. U zal niet de eerste zijn die voor een scheiding bij de mediator komt en daar ontdekken dat er toch wel een goede basis is om een doorstart te maken

2 Neem contact op met een Mediator. Het zelf regelen via een advocaat of notaris lijdt in de regel niet tot duurzame oplossingen maar wel vaak in standpunten die tegenover elkaar staan, daarbij komt dat een advocaat ook betekent dat de kosten dubbel zo hoog kunnen zijn.

3 Zijn er kinderen?  Sta er dan bij stit dat u als partners uit elkaar gaat. U blijft echter wel de ouders van uw kinderen. Een goed ouderschapsplan is dan prioriteit nummer 1.

U zou toch ook willen dat u kinderen later zeggen " de scheiding van mijn ouders,? nou dat hebben ze goed gedaan, wij hebben daar eigelijk niet zoveel van gemerkt.

4 Inventariseer samen met de mediator waar jullie andere prioriteiten liggen en welke hobbels er moeten worden genomen om tot duurzame afspraken te komen

Stel samen met de mediator het scheiding convenant op.

Afhandeling echtscheiding

Elke scheiding is anders maar in de regel komt het op deze punten uit:
 1. Fiscaal
 2. Huwelijksvoorwaarden
 3. Juridisch
 4. Inventarisatie
 5. Financieel overzicht opstellen
 6. Belangrijke tijdselementen
 7. Ouderschapsplan

Wat moet u paraat hebben:

Informatie over;

 • Totale Inkomen;
 • Vermogen;
 • Pensioen;
 • Lasten.
 • Kinderen.
 • Woning.

Inventarisatie
Als de onderwerpen zijn vastgesteld, dan worden inventariserende werkzaamheden uitgevoerd om de genoemde onderwerpen voor beide partners inzichtelijk te krijgen. Met name de inzichtelijkheid van de (verborgen) vermogensbestandelen, huwelijkse voorwaarden, schenkingen, inboedel, etc zijn daarbij zeer belangrijke onderwerpen.

Financieel overzicht opstellen
Het is erg belangrijk om de financiele geldstromen inzichtelijk te maken en te houden. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven en welke rekeningen moeten er nog betaald worden. Ook de vraag wie er in de woning mag blijven wonen en deze mag kopen is natuurlijk een onderwerp om het over eens te worden en de gevolgen ervan in het financiele overzicht op te nemen. Als het financiële overzicht compleet is, dan pas kan er een verdeling van het vermogen plaatsvinden. In het financeiele overzicht zijn natuurlijk ook de pensioenrechten verwerkt. Als er lijfrente verzekeringen zijn, dan wordt ookde waarde van deze verzekeringen opgenomen en de gevolgen van het overlijden is ook niet onbelangrijk om daar afspraken over te maken. Als alle financiele informatie helder is, dan kan er ook een berekening voor de alimentatie worden gemaakt. Niet alleen voor de partnerallimentatie, maar ook de financiele gevolgen voor de kinderen.

Belangrijke tijdselementen
Voor verschillende onderdelen is het belangrijk om de tijdselementen vast te leggen en deze tijdselementen te (laten) bewaken. De hiervoor genoemde deskundigen hebben als belangrijkste taak om de scheiding tot achter de komma goed te regelen en bewaken dus ook de afspraken met de betroken externe partijen.

Ouderschapsplan
Als er kinderen zijn dan is bij scheiding een ouderschapsplan verplicht.  Voor de kinderen is het belangrijk dat de afspraken die in hun belang gemaakt worden, worden vastgelegd en worden nagekomen!

De belangrijkste onderwerpen

 1. De hoogte van de alimentatie
 2. De wijze van invulling van het ouderschap
 3. Omgangsregeling / Co-ouderschap
 4. Hoe wordt er om gegaan met:
  • de ziekte van een kind;
  • de schoolkeuze voor het kind;
  • de verzorging van het kind;
  • de communicatie tussen de beide ouders;
  • halen en brengen, sport, school, enz.

Het echtscheidingsconvenant

Het is raadzaam om alle afspraken vast te (laten) leggen in een echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant is de basis van de afspraken tussen de beide partners en kan ook in de toekomst veel leed voorkomen.

Afhandeling echtscheiding

Als mediator dienen we via advocaat of notaris het verzoek voor de scheiding in bij de rechtbank. Als de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken dan dient de uitspraak bij de gemeente nog te worden geregistreer. Dan pas is de echtscheiding formeel afgerond.