Is deelnemen aan een mediation verplicht?

 In

Nee! U kunt niet verplicht worden om aan mediation deel te nemen.

Een mediation is vrijwillig. Deelnemen aan een mediation is echter niet vrijblijvend. Als u besluit deel te nemen dan commenteert u zich wel om u  in te spannen om mee te werken aan een oplossing.

Als u tijdens de mediation merkt dat een oplossing voor u echt niet mogelijk is kunt u de mediation beëindigen.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt