Waarom zou ik voor een mediation kiezen?

 In

Uw wilt voor een mediation kiezen  omdat u een oplossing wilt voor het geschil.

Mediation is sneller, efficiënter en goedkoper dan een procedure voor de rechter.

Bij mediation blijven partijen “on speaking terms”  wordt de relatie behouden en escalatie vermeden.

Als er emoties op spelen, helpt de mediator als neutrale derde om de emotionele en de inhoudelijke aspecten te scheiden.

Mediation is meer gericht op de werkelijke belangen van partijen

Mediation is meer gericht op de toekomst dan op het verleden.

Mediation kijkt meer naar de gezamenlijke belangen, waar gáát het echt om, dan naar de vaak vastgeroeste standpunten , het gelijk hebben en het gelijk krijgen

De mediator kan met alle partijen afzonderlijk en vertrouwelijk praten (‘caucus’), waardoor hij oplossingsrichtingen ziet, die partijen zelf nog niet voor ogen hadden.

Partijen houden zelf de controle over het conflict en de oplossing.

Als beëindiging onontkoombaar is, kunnen relaties zorgvuldig worden beëindigd.

Als betrokkenen er niet uitkomen, staat de weg naar de rechter altijd nog open.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt