wanneer is er spraken van een duurzaam ontwrichtte relatie?

 In

Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt