Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet voldoen hangt af van de overwaarde van uw huis. Of die hoger of lager is dan € 52.500. (Peiljaar 2020) Heeft u een woonboot of woonwagen? Dan gelden dezelfde regels.

De huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek is wat men overwaarde van uw huis noemen. 

De gemeente bepaald de WOZ waarde van uw huis.  Zij kunnen uw woning laten taxeren door een taxateur. Ook kan de gemeente uitgaan van de waarde van uw huis zoals die staat in een recente WOZ-beschikking. Uw WOZ-beschikking krijgt u als u de gemeentelijke belasting moet betalen.

De marktwaarde/verkoopwaarde van uw huis is de huidige waarde van uw woning, dit minus de nog niet afgeloste hypotheek. Als dan de uitkomst van de hypotheeklast hoger is dan de huidige waarde van uw woning staat uw huis onderwater.

Bij een overwaarde van uw woning van minder dan € 52.500? heeft u recht op een algemene bijstandsuitkering, mits als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U woont (met uw gezin) zelf in de woning.
  • Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. Uw gemeente kan u verplichten om de woning te verkopen. Of een (extra) hypotheek op de woning te nemen. Van het geld dat u hiermee ontvangt kunt u voorzien in uw levensonderhoud.

Is de overwaarde van uw huis hoger dan €  52.500? De gemeente bepaalt of u  bijstandsuitkering krijgt. Dit kan in de vorm van een lening en hangt af van de hoeveelheid geld u nodig heeft in dat jaar. 

Als u bijstand ontvangt in de vorm van een lening? kan dit niet onbeperkt aan u worden geleend. U ontvangt bijstand in de vorm van een lening totdat de overwaarde van uw huis minder is dan € 52.500. Daarna ontvangt u bijstand die u in principe niet terug hoeft te betalen.