Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet voldoen hangt af van de overwaarde van uw huis. Of die hoger of lager is dan € 50.800. Heeft u een woonboot of woonwagen? Dan gelden dezelfde regels.

Overwaarde huis berekenen

De overwaarde van uw huis is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Uw gemeente kan zelf bepalen hoe zij de waarde van uw woning vaststelt.
De gemeente kan bijvoorbeeld uw woning laten taxeren door een taxateur. Ook kan de gemeente uitgaan van de waarde van uw huis zoals die staat in een recente WOZ-beschikking. Uw WOZ-beschikking krijgt u als u de gemeentelijke belasting moet betalen.

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 50.800

Is de overwaarde van uw huis lager dan € 50.800? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan 2 voorwaarden:

  • U woont (met uw gezin) zelf in de woning.
  • Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. Uw gemeente kan u verplichten om de woning te verkopen. Of een (extra) hypotheek op de woning te nemen. Van het geld dat u hiermee ontvangt kunt u voorzien in uw levensonderhoud.

Recht op bijstand: overwaarde huis hoger dan € 50.800

Is de overwaarde van uw huis hoger dan € 50.800? Dan kunt u in bepaalde gevallen recht hebben op een bijstandsuitkering. De vorm van de bijstandsuitkering hangt af van hoeveel bijstand u in een jaar nodig heeft.

Ontvangt u bijstand in de vorm van een lening? Dan kan dit niet onbeperkt aan u worden geleend. U ontvangt bijstand in de vorm van een lening totdat de overwaarde van uw huis minder is dan € 50.800. Daarna ontvangt u bijstand die u in principe niet terug hoeft te betalen.