Wat is mediation?

Mediation is een manier  om een kwestie of probleem weer bespreekbaar te maken, een vorm om een gezamenlijke oplossing te vinden die door partijen zelf wordt gevonden en gedragen. Mediation is een naam voor een methode waarbij een geschil tussen partijen anders wordt opgelost of beslist dan via de rechter.

Mediation onderscheidt  vindt plaats onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, de mediator, die partijen in staat stelt hu geschil op te lossen.  Er komt dus niet een derde (een rechter, arbiter, geschillencommissie of bindend adviseur aan te pas), die de knoop voor hen doorhakt. Partijen zoeken in één of meer gesprekken onder begeleiding van de mediator naar een pragmatische / duurzame  oplossing van hun geschil.

Partijen houden zelf de controle over en de verantwoordelijkheid voor, het vinden van een oplossing van hun geschil. Lukt dat niet om er uit te komen met een mediation, dan staat  de weg naar de rechter altijd nog open.

Vertrouwelijkheid, pragmatisme en open dialoog zijn kernbegrippen van mediation. Doordat de mediator ook met alle partijen afzonderlijk in vertrouwen kan praten, komen soms creative oplossingen binnen bereik.

Als mediation is gelukt, wordt het resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Houdt één van de partijen zich niet aan de vastgelegde afspraken dan kan hij daartoe zo nodig alsnog via een simpele gerechtelijke procedure worden gedwongen.