Gesubsidieerde mediation door de Raad voor Rechtsbijstand

High Trust Mediator
High Trust Mediator Raad voor Rechtsbijstand

Als High Trust Mediators van de Raad voor Rechtsbijstand kunnen wij voor u de aanvraag voor gesubsidieerde Mediation aanvragen.

Als deze aanvraag wordt toegekend, rest u slecht een kleine bijdrage plus de griffie kosten. (de kosten voor de Rechtbank)

De vergoeding voor ons als mediators wordt dan rechtstreek vanuit de Raad voor Rechtsbijstand aan ons betaald.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een zelfstandig bestuursorgaan dat overheidstaken uitvoert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De RvR heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland.

De RvR zorgt er voor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning voor juridische problemen. De RvR vervult deze maatschappelijke functie betrokken, constructief en professioneel.

De RvR bevindt zich op het kruispunt van beleid en uitvoering. De RvR draagt daarom (pro)actief bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid op het ministerie van Veiligheid en Justitie. De RvR werkt met ketenpartners aan vereenvoudiging van procedures en regelgeving. Ook ziet hij toe op maatschappelijk verantwoorde en doelmatige besteding van beschikbare middelen.

De RvR versterkt de zelfredzaamheid van burgers met juridische problemen door een gevarieerd en transparant aanbod aan voorzieningen te leveren. De RvR biedt maatwerk waar nodig.De RvR werkt continu aan verbetering van zijn dienstverlening door intensief samen te werken met zijn directe partners: advocatuur, mediators en het Juridisch Loket.

De legitimiteit van de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand vraagt van de RvR continue analyse, ‘samen leren’ en het vermogen zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is het samen aanleren van klantgerichte dienstverlening, met de daarbij horende sensitiviteit en (gespreks)vaardigheden. Om aan deze voorwaarde te voldoen is ruimte, energie en creativiteit van medewerkers nodig.

Kijk voor verdere informatie een op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org