Kinderen en de eventuele gevolgen voor kinderen bij een scheiding

Ruim 28.000 kinderen hebben 2020 te maken kregen met scheiding? 28.000 kinderen die de keuze van ouders moeten accepteren!

Erg veel kinderen worden geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Hoe gek dit misschien ook klinkt, er komt ook steeds meer acceptatie, Er is geen schoolklas meer waar je kinderen zonder gescheiden ouder kunt vinden. Zo komt er veel kennis en begrip over het scheiden en zien ze ook wat dit voor hun kan betekenen. Zo wordt ook duidelijk dat je als kind niet het enige kind bent. Ondanks de erkenning en acceptatie in de maatschappij blijven de gevolgen groot voor kinderen.

Er komen allerlei emoties die een grote rol spelen in het scheidingsproces. Zowel bij jullie als ouders, maar ook zeker bij de kinderen! 

Als ze ook nog te maken krijgen met spanningen of ruzies in huis, dan is plots hun veilige basis weg! 

Ze voelen zich vaak in de steek gelaten, niet gehoord of afgewezen, waardoor ze minder lekker in hun vel zitten en meer verdrietig zijn dan je als ouder van ze gewend bent en vaak zie je dan ook probleemgedrag.

Wat staat u te doen

 • Samenwerken als ouders!?
  Let op gedragsverandering.
 • Somberheid en angsten.
 • Boosheid.
  Schuldgevoelens.
 • Problemen op school.
  Wat kan een kinderbehartiger voor u betekenen

Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen 

Natuurlijk zijn de gevolgen voor het kind verschillend. Deze hangen vooral samen met het type kind en de leeftijd. 

Voorbeelden van gevolgen voor het kind zijn: Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding.

Ook de manier van scheiden heeft hierop ook een grote invloed. 

Voor jullie kinderen is het veel prettiger als jullie in goed overleg uit elkaar gaan dan wanneer jullie met veel ruzie gaan scheiden. 

Ook lichamelijke klachten komen vaak voor 

Als gevolg van een scheiding. Kinderen kunnen last krijgen van buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, niet kunnen slapen. Dit kunnen gevolgen zijn na een scheiding. 

Boosheid 

Boosheid Er zijn kinderen hebben meer de neiging om hun problemen naar buiten te richten. Dat noemen we externaliserend problemen.

Psychische problemen kind na scheiding

Ouders zijn misschien (tijdelijk) minder beschikbaar voor de kinderen. Psychische problemen kind na scheiding  zoals kampen met boosheid, angst, gevoelens van schuld, eenzaamheid en loyaliteitsproblemen. Onzekerheid over hoe de toekomst eruit ziet. Soms heeft een kind aanpassingsproblemen. Kinderen kunnen zich erg onzeker voelen.

De belangrijkste risicofactoren

De meest belangrijkste risicofactoren voor problemen bij kinderen vóór, tijdens en na de scheiding zijn o.a. 

 • Familiaal geweld, 
 • Ernstige en langdurige ruzies tussen ouders, 
 • Een slechte band met de inwonende ouder, 
 • Een slechte band met de uitwonende ouder,
 • Een slechte band met de stiefouder.

De mening van het kind

Lange tijd zijn beslissingen over kinderen genomen zonder dat de kinderen daar zelf bij werden betrokken. Hier staan wij als Familiemediators ook zeker achter staan wanneer ouders, in deze moeilijke periode, niet in staat zijn de ouderrol te vervullen. Dat lukt echter niet altijd en dan kan het belangrijk zijn kinderen een plek te geven waar ze vrijuit kunnen praten. Waar zij gehoord kunnen worden zonder ouders en zo aan kunnen geven wat hun wensen zijn. De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor de mening van de kinderen zelf. De jongeren van Villa Pinedo hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bij de kinderrechter

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar worden in de gelegenheid gesteld aan de kinderrechter hun mening te geven. Dit geldt niet alleen voor een echtscheiding waarbij de ouders het niet eens zijn over de zorgregeling, maar ook als zij in een mediationtraject samen een ouderschapsplan hebben opgesteld. Ook bij andere zaken, zoals een gezags- of omgangszaak, ontvangen jongeren een uitnodiging om hun mening te geven. Uw kind ontvangt de uitnodiging in een brief van de Rechtbank. De jongeren hoeven niet te verschijnen bij de Rechtbank, ze mogen de brief ook terugsturen met een antwoord of zonder mening.

Als Kindbehartiger 

Wij geloven in de eigen kracht van ouders en dat in iedere ouder een lieve ouder zit die onvoorwaardelijk van zijn of haar kind houdt. In de eerste plaats zullen we dan ook enkel adviseren over hoe met kinderen in deze lastige tijd om te gaan. Kinderen horen ten tijde van scheiding niet de ouderrol over te nemen maar hun mening kan wel belangrijk zijn. We geven jullie kinderen daarom graag een plek om wanneer zij dit prettig vinden vrijuit te kunnen praten. Een plek waar ze, zonder loyaliteitsconflict en angst om een of beide ouders te kwetsen, aan kunnen geven wat voor hen belangrijk is. Waar ze mee zitten en wat ze graag zouden willen.

Het is ontzettend logisch dat wanneer een kind door dit proces heen gaat er ingrijpend veel in het dagelijks leven verandert. Kinderen krijgen 2 huizen, ze zien 1 van de ouders minder vaak en soms verhuizen kinderen naar een andere stad waar ze dus ook naar een andere opvang of school zullen gaan.

Samenwerken als ouders!?

De conflicten tussen jullie als ouders vormen het grootste risico voor kinderen. Wanneer een kind veel conflicten meemaakt is dit schadelijk voor een kind en kan zelfs traumatisch zijn. Dit heeft er mee te maken dat conflicten vaak gepaard gaan met spanningen wat zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij het kind. Hoe langer het proces duurt, hoe heftiger dit voor een kind zal zijn.

Jullie ALS OUDERS

Het is daarom erg belangrijk dat jullie ALS OUDERS er alles aan doen om in hhet belang van het kind een goede samenwerking op te bouwen. Dit zal ongetwijfeld ontzettend moeilijk zijn, want laten we niet vergeten dat jullie als ouders ook veel emoties en gevoelens ervaren, neemt niet weg dat het voor het kind echt het beste is wat je kunt doen!

Let op gedragsverandering.

Vooral jonge kinderen zullen hun gevoelens uiten in hun gedrag. Ze zijn nog te jong om woorden te geven aan hun gevoelens, dus uiten ze hun gevoel indirect via gedrag. In deze situaties is het erg belangrijk om objectief naar het gedrag van je kind te kijken. Dus wat zie je en NIET wat denk je te zien. Bijv. Je kind was nooit een moeilijke slaper en nu komt het niet meer in slaap of wordt meerdere keren per nacht wakker. Waar je kind eerst altijd vrolijk en positief was, trekt het zichzelf nu steeds meer terug, is negatief en misschien ook wel heel erg snel boos! Allemaal gedragsveranderingen die je ontzettend veel vertellen over hoe een kind zich voelt en dat je aan de bel moet trekken bij bijv. Een Kindbehartiger  ofkindercoach!

Somberheid en angsten.

Hierboven is het al kort benoemd, maar een kind kan zich dus terug trekken en enorm op zichzelf worden. Een kind kan zich depressief voelen, gevoelens van angst of somberheid hebben. Bij angst hebben we het dan met name over verlatingsangst. Een kind zal bang zijn om de andere ouder ook te verliezen, ze kunnen bang zijn om hun veilige plek of hun vertrouwde omgeving te verliezen.
Of bij verhuizing bang zijn dat ze geen nieuwe vriendjes of vriendinnetjes zullen krijgen.

Boosheid.

Het kan ook zijn dat kinderen juist de neiging hebben om zich naar buiten te richten. Je kunt hierbij denken aan agressief gedrag, niet willen luisteren, regels willen breken of opstandigheid. Vaak zullen kinderen hun boosheid niet thuis uiten, maar wel op school of bij opa en oma.

Schuldgevoelens.

Misschien zul jij als ouder wel schuldgevoelens ervaren, maar wist je dat ook kinderen kunnen kampen met schuldgevoelens? Vaak hebben kinderen het idee dat het hun schuld is dat ouders gaan scheiden en kunnen ze veel last hebben van nare gedachtes zoals ”had ik me maar goed gedragen, dan waren papa en mama misschien nog wel bij elkaar!” Kinderen zullen er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat het weer goed komt. Ze zullen dan gaan compenseren en misschien wel overcompenseren door bijv. ineens voorbeeldig te gaan luisteren. Het is daarom ontzettend belangrijk om aan je kind te laten weten dat het niet zijn schuld is dat jullie hebben besloten om te gaan scheiden.

Problemen op school.

Bij kinderen op de basisschool of middelbare school zien we ook vaak problemen op school tijdens het scheidingsproces. Kinderen kunnen verminderde schoolprestaties hebben, door alle spanning en emotie kan het voorkomen dat kinderen zich minder goed kunnen concentreren, ze kunnen minder goed leren want door alles wat er op dat moment gebeurt zal een kind minder ruimte in zijn hoofd hebben. Ook op school kan er door de omstandigheden gedragsveranderingen plaatsvinden en het is daarom ook ontzettend belangrijk om de leerkracht in te lichten over wat er op dat moment thuis speelt.

Aanmelden bij de kindbehartiger

Dit zijn een aantal effecten die een scheiding kan hebben op het kind. Elk kind is anders en reageert op een andere manier op de keuze die jullie als ouders maken. Daarom kan het zijn dat het misschien niet zoveel effect heeft op een kind of dat het effect wat jullie als ouders zien niet hierboven genoemd is.

Dit alles wetende kunt u beter te vroeg dan te laat contact opnemen met de kindbehartiger, en dan?

 • Wanneer jullie als ouders met ons contact hebben opgenomen en we de eerste kennismaking hebben gehad, volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met jullie alleen als ouders gaan we het hebben over:
 • De situatie.
  Denk hierbij aan de woonsituatie, hoe is de verdeling tussen ouders, hoever is het scheidingsproces etc.
 • Hoe staan jullie er als ouders samen in?
  Kunnen jullie als ouders met elkaar omgaan of staan Julie aan het begin van een vechtscheiding?
 • Hoe gaan de kinderen ermee om?
  Wat zien jullie in het gedrag, gevoel of de emoties bij een het kind? Waar heeft volgens jullie het kind hulp bij nodig?

Wat is de eerst volgende stap?
Dat is een sessie met jullie kind. Het kind beslist hoe een sessie verloopt en wat het wilt vertellen of uiten. Vaak zie ik dat bij een eerste sessie met het kind een heleboel emoties de vrije loop nemen. De opgekropte emoties moeten eruit voordat we verder kunnen. Daarom benoem ik ook altijd dat het niet erg is en dat bijv. het verdriet of de boosheid er mag zijn en het kind ze eruit mag gooien. Wanneer de eerste belading eraf is kan ik met het kind in gesprek.

Dit doe ik door middel van bijv. spel en ik gebruik erg graag de Goed gesprek kaarten van Stoere stappen.

De 80 goed gesprek kaarten bieden een fijne manier om tot gesprek te komen en de mogelijkheid om hun gevoelens en gedachten te delen. Ook bieden de vragen mogelijkheid tot doorvragen waardoor je dieper in gesprek gaat. Niet alleen als kindbehartiger maar ook voor ouders kunnen de kaarten handvaten bieden om in gesprek te gaan met je kind tijdens en na het scheidingsproces.

De kaarten zijn te bestellen voor €21,95. klik hier.

 • Een tussenevaluatie. 
 • Vaak zijn er een aantal sessies nodig en ik vind het erg belangrijk om na ongeveer 4 sessies opnieuw met jullie als ouders in gesprek te gaan om samen te kijken of er verandering te zien is of we onze doelen misschien moeten bij stellen! Maar ook vind ik het belangrijk om te weten hoe jullie het als ouders ervaren, we willen tenslotte samen het beste voor jullie kind.
 • Eindevaluatie.

Wanneer we zien dat een kind zich weer fijn voelt en weer controle heeft over zijn of haar gedrag kunnen we het traject afsluiten. Maar het kan ook voorkomen dat jullie als ouders samen met het kind besluiten of nog even te blijven om nieuwe situaties te verankeren.

Meer willen weten over wat ik voor jullie kan betekenen?
Neem dan contact op en we kijken samen verder 🙂