Gratis scheiden!

Met de Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand is het mogelijk om gratis te scheiden, op de griffiekosten na dan.

Bij een aanvraag voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand krijgt u met flink wat regelgeving te maken. Maak u niet ongerust wij als HighTrust Mediators gaan dit voor u regelen. Wel moeten we een aantal zaken van u weten.

Peiljaar en inkomensbegrip

Tijdens ons eerste gesprek kunnen wij al snel vastellen of u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde mediation. U moet dan wel de aangifte of aanslag inkomstenbelasting 2016 hebben.

Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus voor 2019 is het peiljaar 2017. De hoogte van uw inkomen is maatgevend voor de mate van eigenbijdrage , hoe hoger uw inkomen in 2017 was des te hoger is uw eenmalige eigen bijdrage. Voor het inkomen wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen (ook wel belastbaar inkomen genoemd). Dat vindt u op uw aanslag of aangifte Inkomstenbelasting.

Gezinssituatie

Voor de inkomensgrens zijn er categorieën:

A. alleenstaand,

B. Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren).

C. Scheiding aanstaande en niet meer samenwonend.

Valt u in B, dan wordt het inkomen van u en uw partner bij elkaar geteld. Let op: het gaat om het inkomen in 2017 van uw huidige partner. Het is niet van belang of u in 2017 ook al met uw huidige partner samenwoonde.

Valt u onder C dan is dat een uitzondering. Bij beëindiging samenwoning en echtscheidingszaken wordt  het inkomen van de (ex) partner buiten beschouwing gelaten.

Zijn er geen minderjarige kinderen, dan geldt u als alleenstaand (A)

Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u bij een echtscheiding of beëindiging samenwoning als alleenstaande ouder beschouwd . U moet wel met uw kinderen op het zelfde adres staan ingeschreven bij de BRP (basis Registratie Personen). Dat geldt voor beide partners. (C)  Als u en uw partner nog bij elkaar wonen met uw kinderen (of in ieder geval bij de BRP op het zelfde adres staan ingeschreven), wordt u beiden beschouwd als alleenstaande ouders en valt u beiden met uw eigen inkomen in categorie B.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2016
t/m
€ 19.400
€ 19.401 t/m
€ 27.300
Boven
de
€ 27.300
t/m
€ 26.900
€ 26.901 t/m
€ 38.600
Boven
de
€ 38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 54 € 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
€ 54 € 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2016
t/m
€ 19.400
€ 19.401 t/m
€ 27.300
Boven
de
€ 27.300
t/m
€ 26.900
€ 26.901 t/m
€ 38.600
Boven
de
€ 38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 54 € 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 54 € 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 53 verschuldigd.

Wat is het gevolg van de intrekking van de toevoeging?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u met terugwerkende kracht zelf de kosten van de advocaat of mediator moet betalen. Heeft de Raad voor Rechtsbijstand al een gedeeltelijke vergoeding uitgekeerd aan uw advocaat(-mediator), dan zal de Raad die vergoeding bij u in rekening brengen (dat gedeelte hoeft u dan niet meer aan uw advocaat of mediator te betalen).

Om niet voor verrassingen te komen staan, maken wij u duidelijke afspraken hoe wij hier mee om willen gaan