Ben je verplicht via de rechter te scheiden?

Ja!

Gehuwden scheiden verplicht via een rechter.

Ook als geregistreerd partners met minderjarige kinderen. Als er spraken is van kinderen is er niet alleen een scheidingsconvenant nodig maar een ouderschapsplan!

Zonder minderjarige kinderen mogen geregistreerd partners via advocaat of notaris scheiden.

wanneer is er spraken van een duurzaam ontwrichtte relatie?

Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Op welke gronden kun je scheiden?

Er is in Nederland maar één grond waarop je een echtscheiding aan kunt vragen. Uw huwelijk is duurzaam ontwricht!

Wat zijn de kosten van een mediation?

Meestal werken wij  met een uur tarief.  (gesubsidieerde mediation, zo goed als gratis mediation is ook mogelijk)

Door de MfN (Mediation federatie Nederland) waar elke RegisterMediator bij is aangesloten is een  ‘No cure no pay’  verboden.

Mediators hanteren verschillende tarieven. Veelal zijn de tarieven gerelateerd aan de professionele achtergrond van de mediator. De leden van de MfN hanteren soms wel verschillende tarieven voor zakelijke en particulieren mediation.

Als hoofdregel geldt dat partijen de kosten van mediation (het honorarium van de mediator, zaalhuur, versnaperingen) delen. Partijen zijn echter vrij hier iets anders overeenkomen.

De kosten van een advocaat of een andere specialist dienen partijen zelf te betalen, tenzij men besluit deze gezamenlijk in te schakelen. Dan betaalt ieder der partijen een gelijk deel.

Is deelnemen aan een mediation verplicht?

Nee! U kunt niet verplicht worden om aan mediation deel te nemen.

Een mediation is vrijwillig. Deelnemen aan een mediation is echter niet vrijblijvend. Als u besluit deel te nemen dan commenteert u zich wel om u  in te spannen om mee te werken aan een oplossing.

Als u tijdens de mediation merkt dat een oplossing voor u echt niet mogelijk is kunt u de mediation beëindigen.

Waarom zou ik voor een mediation kiezen?

Uw wilt voor een mediation kiezen  omdat u een oplossing wilt voor het geschil.

Mediation is sneller, efficiënter en goedkoper dan een procedure voor de rechter.

Bij mediation blijven partijen “on speaking terms”  wordt de relatie behouden en escalatie vermeden.

Als er emoties op spelen, helpt de mediator als neutrale derde om de emotionele en de inhoudelijke aspecten te scheiden.

Mediation is meer gericht op de werkelijke belangen van partijen

Mediation is meer gericht op de toekomst dan op het verleden.

Mediation kijkt meer naar de gezamenlijke belangen, waar gáát het echt om, dan naar de vaak vastgeroeste standpunten , het gelijk hebben en het gelijk krijgen

De mediator kan met alle partijen afzonderlijk en vertrouwelijk praten (‘caucus’), waardoor hij oplossingsrichtingen ziet, die partijen zelf nog niet voor ogen hadden.

Partijen houden zelf de controle over het conflict en de oplossing.

Als beëindiging onontkoombaar is, kunnen relaties zorgvuldig worden beëindigd.

Als betrokkenen er niet uitkomen, staat de weg naar de rechter altijd nog open.

Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is een manier  om een kwestie of probleem weer bespreekbaar te maken, een vorm om een gezamenlijke oplossing te vinden die dan ook  door de partijen  gedragen. Mediation is een naam voor een methode waarbij een geschil tussen partijen anders wordt opgelost of beslist dan via de rechter.

Mediation onderscheidt  vindt plaats onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, de mediator, die partijen in staat stelt hu geschil op te lossen.  Er komt dus niet een derde (een rechter, arbiter, geschillencommissie of bindend adviseur aan te pas), die de knoop voor hen doorhakt. Partijen zoeken in één of meer gesprekken onder begeleiding van de mediator naar een pragmatische / duurzame  oplossing van hun geschil.

Partijen houden zelf de controle over en de verantwoordelijkheid voor, het vinden van een oplossing van hun geschil. Lukt dat niet om er uit te komen met een mediation, dan staat  de weg naar de rechter altijd nog open.

Vertrouwelijkheid, pragmatisme en open dialoog zijn kernbegrippen van mediation. Doordat de mediator ook met alle partijen afzonderlijk in vertrouwen kan praten, komen soms creative oplossingen binnen bereik.

Als mediation is gelukt, wordt het resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Houdt één van de partijen zich niet aan de vastgelegde afspraken dan kan hij daartoe zo nodig alsnog via een simpele gerechtelijke procedure worden gedwongen.

Moet ik gebruik maken van een Mediator als ik ga scheiden?

Nee! dat hoeft niet. Gebruikmaken van een mediator bij een scheiding is vrijwillig. U heeft de keus. Als u gehuwd bent moet en scheiding wel altijd via de rechtbank. U kunt kiezen voor de weg via de advocatuur of de weg in samenwerking met de mediator tot een duurzame oplossing te komen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt